Úvod

Vážení rodiče, chtěli bychom Vám touto cestou představit naše Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky.

Naše centrum poskytuje ve Zlínském kraji jako jediné kompletní péči pro těhotné ženy již od I. trimestru těhotenství. Nabízíme komplexní prenatální screening v I. i ve II. trimestru těhotenství s návazností další potřebné péče v perinatologickém centru. Ta zahrnuje péči o rizikové těhotenství, péči v období porodu (včetně nadstandardních služeb i alternativních způsobů vedení porodu). Komplexní péče končí péči o vašeho novorozence.

Screening v I. trimestru provádíme metodou OSCAR (One Stop Clinic for Risk Assessment), kdy na základě ultrazvukového vyšetření a vyšetření krve matky je vypočítáno během 3 hodin riziko pro chromozomální abnormality vašeho plodu. Dále je zhodnocena celková stavba těla plodu s cílem odhalit závažné vrozené vývojové vady již v tomto stadiu těhotenství. V případě pozitivního screeningu, tzn. vysokého rizika na chromozomální vady plodu, nabízíme k definitivní diagnostice invazivní vyšetření (odběr plodové vody nebo choriových klků), které umožňuje znalost definitivní diagnózy plodu již v tomto stádiu těhotenství. Tento postup je zcela v souladu s celosvětovým trendem posunu prenatální diagnostiky plodu do raných stadií těhotenství, s cílem minimalizovat případné komplikace a stres těhotné.

V rámci I. trimestrálního screeningu provádíme i screening funkce štítné žlázy, připravujeme také zavedení screeningu preeklampsie.

Screening v II. trimestru představuje ultrazvukovou kontrolu plodu mezi 20-23 t.g. včetně detailního vyšetření stavby těla a orgánů plodu s cílem odhalit vrozené vývojové vady, které nelze zjistit v I. trimestru gravidity. V případě abnormálního nálezu opět nabízíme možnost invazivní diagnostiky. Samozřejmostí je používání 3D/4D ultrazvuku.

V případě jakéhokoli abnormálního nálezu u plodu poskytujeme genetickou konzultaci s podrobným a srozumitelným vysvětlením nálezu a diagnózy u plodu s návrhem dalšího postupu a s vysvětlením případných možností řešení. Definitivní rozhodnutí spočívá vždy na rodičích. My toto rozhodnutí vždy plně respektujeme. Snažíme se pouze podat rodičům co nejpodrobnější informace, aby tak měli čas a potřebné znalosti se rozhodnout. V případě potřeby nabízíme také konzultace psychologa.

Věříme však, a přejeme si, aby Vaše těhotenství bylo zcela bezproblémové a mohli jsme se potkat až na porodním sále při porodu Vašeho zdravého dítěte.