Adresa

Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky

Gynekologicko-porodnického oddělení

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova č. 31/32
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín

Tel.: 577 552 537

E-mail: genetika@bnzlin.cz