AMC - odběr plodové vody

Odběr plodové vody se provádí od 16. týdne těhotenství, většinou u žen, u kterých je podezření na vadu plodu vysloveno v pozdější fázi těhotenství. Princip vyšetření i rizika jsou velmi podobná odběru choriových klků - ambulantně, pod ultrazvukovou kontrolou. Při tomto odběru se ale proniká do vaku plodových blan, odkud je nasáto malé množství plodové vody. 

Odebraný vzorek je pak odeslán k cytogenetickému a molekulárně-genetickému vyšetření. Vyšetřena je chromozomální výbava plodu a v indikovaných případech je možno provést cílené genetické vyšetření při podezření na specifický genetický syndrom.

Genové vyšetření (vyšetření DNA) závisí na typu vyšetřovaného genu. Vyšetření jsou vždy uzavřena do 24. týdne těhotenství. Toto invazivní vyšetření je spojeno s asi 0,5-1% rizikem možných komplikací, které mohou někdy skončit i samovolným potratem. Proto je nutné tento postup pečlivé zvážit ze strany lékaře i rodičů.