Certifikáty garance a kvality

UZ vyšetření je prováděnou certifikovanými sonografisty. Lékaři, kteří UZ vyšetření provádějí, mají akreditaci FMF (Fetal Medicine Foundation) a jejich měření podléhají průběžnému auditu FMF. FMF ve Velké Británii je garantem této screeningové metody na celém světě.

Naše pracoviště provádí pravidelný audit výsledků screeningu, čímž garantujeme deklarovaný záchyt a falešnou pozitivitu.

Celý tým centra je školený na nejvyšší úrovni každý ve svém oboru. Všichni lékaři, porodní asistentky a zdravotní sestry se musí každý rok účastnit jak pasivně, tak aktivně specializovaných kurzů, seminářů a konferencí v rámci celoživotního vzdělávání.

Tým lékařů provádějících ultrazvuková vyšetření musí procházet každoročně v rámci certifikace jak interním, tak i externím auditem ve spolupráci se FMF (Fetal Medicine Foundation) ve Velké Británii, která je garantem této screeningové metody.

Též biochemická laboratoř, která je zodpovědná za vyšetření biochemických markerů, v rámci zvýšení kvality absolvuje každý rok interní a externí audit.

Tímto způsobem naše centrum garantuje kvalitní výsledky a spokojenost klientek.