Dopplerometrie

Doplerometrií se posuzuje průtok krve pupečníkovou tepnou (a. umbilicalis), eventuelně i průtok krve v mozku plodu (mozková tepna - a. cerebri media).

Dopplerometrie se standardně provádí ve třetím trimestru těhotenství, v některých nutných případech i dříve.

Toto vyšetření nám dovoluje posoudit stav plodu a jeho rezervy v případě podezření na chronický nedostatek kyslíku u plodu při poruše funkce placenty. Máme také možnost zhodnotit stav plodu v případě anemie (chudokrevnosti, nedostatku červených krvinek), což může být doprovodný znak některých závažných infekcí plodu.