Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče pro novorozence

Vybavení novorozeneckého oddělení ve Zlíně je na velmi vysoké úrovní. Jednotka intenzivní a resuscitační péče má k dispozici 7 ventilačních lůžek pro děti s poruchou životních funkcí. Ventilační lůžko tvoří nejmodernější intenzivní inkubátor, který dítěti poskytuje nezbytné teplo, vlhkost a stabilní hladinu kyslíku, dále ventilátor pro umělou plicní ventilaci, přístroj pro podpůrnou ventilaci pomocí nostril nebo masky na nosík (tzv. nasální CPAP) a infusní pumpy pro nitrožilní výživu dětí. Děti jsou 24 hodin napojeny na špičkové monitory, které sledují jejich srdeční akci, dechovou frekvenci, krevní tlak a hladinu kyslíku v krvi. Vybavení JIP dovoluje ošetřování předčasně narozených dětí od dokončeného 24. týdne těhotenství.

I nejmenší děti jsou od prvního dne krmeny mateřským mlékem, zprvu v minimálních dávkách sondou do žaludku, později, když zvládnou sání a polykání, jsou krmeny stříkačkou. Vždy je preferováno mléko od vlastní maminky, pokud je ho nedostatek, na oddělení je tzv. mléčná banka, která zpracovává přebytečné odstříkané mateřské mléko od všech matek a po tepelné úpravě (tzv. pasterizaci) toto mléko přednostně dostávají právě děti hospitalizované na JIP.

Matkám nedonošených dětí je umožňován dlouhodobý pobyt na oddělení, mohou zůstat i po celou dobu hospitalizace dítěte, přičemž mají neomezený přístup k inkubátoru. Na jednotku intenzivní péče má ale přístup jen matka a otec dítěte. Pokud to zdravotní stav dítěte dovoluje, rodiče si mohou dítě i pohladit, přinést mu do inkubátoru osobní předmět či malou hračku. Co nejdříve provádí sestry i tzv. klokánkování, kdy pokládají dítě matce nebo otci na hruď přímo na kůži, aby byl dítěti umožněn kontakt v láskyplném náručí rodiče.