Nádorová onemocnění v rodině

Většina nádorových onemocnění nemá silně vyjádřenu dědičnou složku. Pokud se však nádorová onemocnění vyskytují ve věku nižším, než je v populaci obvyklé (např. nádor prsu pod 40 let věku), nebo se stejný typ nádoru vyskytuje u několika blízkých pokrevních příbuzných, může se dědičná složka uplatňovat. 

V tomto případě je vhodné provést genetickou konzultaci ke zjištění výšky pravděpodobnosti dědičného nádorového syndromu, který pak může být ověřen vyšetřením z krevního odběru. 

Pokud toto vyšetření indikuje klinický genetik, je vyšetření hrazené pojišťovnou. Výška rizika pak ovlivňuje preventivní sledování.