Nejčastější diagnózy dětí

Nejčastější diagnózy dětí, ošetřovaných na novorozeneckém oddělení

Zkušení lékaři a sestry se starají kromě zdravých novorozenců o děti především s těmito diagnózami:

  • nezralost, včetně novorozenců extrémně nezralých od 24. týdne gestace
  • hypotrofie (porucha nitroděložního růstu)
  • posthypoxické stavy (novorozenci, kteří prodělali stav nedostatku kyslíku za porodu)
  • infekce novorozence
  • poruchy dýchání vyžadující umělou plicní ventilaci
  • poruchy prospívání novorozence
  • anemie (chudokrevnost) novorozence
  • žloutenka novorozence
  • novorozenci s vrozenou vývojovou vadou