Ostatní odbornosti

Spolupráce s ostatními odbornostmi

Lékaři novorozeneckého oddělení při diagnostice a léčbě svých pacientů spolupracují i s ostatními odborníky KNTB – s ophthalmologem, neurologem, dermatologem, ortopedem, chirurgem, kardiologem, s rentgenology, nefrology, s fyzioterapeuty atd.

To vše zajišťuje dětem ošetřovaným na novorozeneckém oddělení PC Zlín péči na vysoké úrovni, která odpovídá nejmodernějším poznatkům v neonatologii a která je plně srovnatelná s péči na neonatologických odděleních nejen České republiky ale i vyspělých evropských států.