Porodní sál

Počtem porodů patří naše oddělení k největším v republice a je jedním z deseti perinatologických center v České republice.

Poskytujeme péči o fyziologické (normálně probíhající) porody za využití všech současných trendů v jejich vedení. Rodičky mají k dispozici 6 samostatných porodních pokojů a jeden pokoj nadstandardní. Mohou využít vany, polohovací porodní lůžka a rehabilitační balony. 

Porodní asistentky dle domluvy s rodičkou využívají s úspěchem aromaterapii, muzikoterapii, masáže, vedou porody na stoličce, na porodním vaku, do vody a v alternativních polohách na porodnickém lůžku. Samozřejmostí je vlídné a klidné prostředí s maximální komunikací s rodiči.

Pro případ nutnosti monitorování porodu je sál vybaven moderními kardiotokografy a fetálním pulsním oxymetrem. Přímo na porodním sále je k dispozici sál pro císařské řezy.

Porodnické oddělení zajišťuje péči i o rizikové gravidity, vede porody dětí s nízkou váhovou hmotností ve spolupráci s neonatologickým oddělením. Výsledky jsou velmi dobré a srovnatelné s nejlepšími centry v republice