Pravidelné kontroly

Období před otěhotněním může mít zásadní dopad na výsledek početí. Proto je ideální, když pár těhotenství plánuje.

Faktory, které ovlivňují výsledek početí, lze rozdělit do dvou velkých skupin: změnitelné a nezměnitelné

Změnit lze stav výživy, způsob zaměstnání, životní prostředí a styl, očkování, trvalou léčbu a momentální zdravotní stav.

Nezměnitelné jsou věk matky, genetická, reprodukční a osobní anamnéza. 

Znalost nezměnitelných faktorů však může vést k opatřením, které mohou mít pozitivní vliv na vývoj plodu a výsledek těhotenství. Často již v období před koncepcí můžeme zjistit přítomnost zdravotně vysoce rizi­kového prostředí (např. s vysokým rizikem rozvoje virového infekčního onemocnění) nebo škodlivých životních návyků (kouření, alkohol). 

Prekoncepční plánování je dále obzvláště důležité pro ženy s chronickým onemocněním (revmatoidní artritis, epilepsie, cukrovka atd). V těchto případech by vždy měla žena o úmyslu otěhotnět informovat ošetřujícího specialistu i gynekologa, aby mohla být provedena opatření zvyšující pravděpodobnost otěhotnění a narození zdravého dítěte.