Předporodní aktivity

Těhotné mohou navštívit kursy praktické přípravy k porodu, které vedou porodní asistentky našeho oddělení. Kursy probíhají v budově porodnice a zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 577 552 909. Součástí je i prohlídka porodního sálu, cvičení pro těhotné, novinkou jsou pak hodiny jógy pro gravidní.

Prohlídka porodního sálu je možná i pro rodiče, kteří nenavštěvují naše kursy. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle 577 552 929.

Porodní sál nabízí dále možnost odběru pupečníkové krve ve spolupráci s Bankou pupečníkové krve ČR nebo Cord blood centrem. Ideální doba k získání informací a vypsání tiskopisů je asi 4 týdny před porodem.