Prekoncepční péče

Genetická konzultace je před plánovanou graviditou vhodná v celé řadě případů. Je to například tehdy, pokud žena prodělala dva nebo více potratů nebo pokud se páru nedaří otěhotnět. 

Dále je konzultace vhodná tehdy, pokud se žena léčí pro chronické onemocnění (epilepsie, cukrovka, revmatoidní artritis atd), pokud se v rodině vyskytují dědičná onemocnění (polycystóza ledvin, cystická fibróza atd), pokud se ženě, nebo v blízkém příbuzenstvu narodily děti s vrozenými vývojovými vadami (zejména mnohočetnými), s chromozomálními vadami nebo se závažným mentálním opožďováním. 

Genetická konzultace v těchto případech může zvýšit pravděpodobnost úspěšnosti těhotenství.