Psychologické poradenství

V případě prokázané závažné vrozené vývojové vady či chromozomální vady u plodu může být pro rodiče velmi těžké se s touto diagnosou vyrovnat. Stejně tak je velmi těžké učinit rozhodnutí o eventuelním ukončení těhotenství. V případě zájmu máme možnost zprostředkovat konzultaci se zkušeným psychologem, který se touto problematikou zabývá.

Poradna pro krizovou intervenci pomáhá klientům při řešení psychických traumat provázejících závažná životní rozhodnutí nebo zdravotní komplikace, které se nečekaně objeví v průběhu těhotenství nebo ozřejmí v důsledku vyšetření. Jedná se o individuální práci s klientkou a případně s partnerem za situací, které jsou obecně považovány za nadlimitní a ohrožující. Tato intervence pomáhá podporovat kompetentnost v řešení náročných životních situací a napomáhá navracet a rozšiřovat schopnost klientů vyrovnat se s těžkou situací.