Rizikové těhotenství

Souslovím "rizikové těhotenství" se obvykle rozumí obecný název pro všechna těhotenství, u nichž je nějakým způsobem ohrožen či narušen jejich průběh. To samo o sobě však ještě nemusí znamenat, že nastávající mamince či nenarozenému miminku hrozí nějaké závažné bezprostřední nebezpečí.

Příčinou, která vede k zařazení do rizikové skupiny, může být jednak onemocnění ženy před otěhotněním, jednak onemocnění, které se objeví až v průběhu těhotenství (např. preeklampsie či těhotenská cukrovka). Rizikovým faktorem je samozřejmě také hrozící potrat nebo nebezpečí předčasného porodu (před ukončeným 37. týdnem těhotenství), krvácení v graviditě, nízko nasedající placenta či podezření na vývojovou vadu plodu, Rh-inkompatibilita nebo podezření na nedostatečnou funkci placenty.

Příčina (jako třeba vrozená vada dělohy, hypertenze, nějaké chronické či neurologické onemocnění aj.) ovšem nemusí být jen na straně matky, může se objevit i na straně plodu (například vrozená vada srdce či porucha ledvin, rozštěp rtu, tváře atd.). Roli zde hraje dědičná zátěž, věk matky, její zdravotní stav, případně předchozí průběh těhotenství. Jako rizikové se označuje i jakékoli vícečetné těhotenství, těhotenství po umělém oplodnění či po léčené neplodnosti. 

Patologické těhotenství znamená, že je vážně nemocná matka, plod nebo oba současně. Stav ženy, která trpí nějakým chronickým onemocněním, se může během těhotenství výrazně zhoršit, proto je třeba ji více sledovat. Jde například o onemocnění ledvin, srdce, plic či o cukrovku. I u zdravých žen se mohou během těhotenství vyskytnout vážné komplikace. Mezi závažná onemocnění plodu patří vrozené vývojové vady, nedostatečná placentární výživa plodu a projevy Rh-inkompatibility.

Další příčiny rizikového těhotenství

Příčiny rizikového a patologického těhotenství jsou většinou somatické (tělesné). Existují však i komplikace, na kterých se podílí psychika ženy (psychosomatické). Pod vlivem hormonů se psychika ženy v těhotenství zásadně mění. Žena může být neurotická, depresivní, ale naopak i velice optimistická a radostná. Často se u těhotných žen v různé míře objevuje úzkost.

Psychika

Nejčastěji mají ženy strach, že se jim narodí dítě s vrozenou vývojovou vadou, dále se obávají porodního poranění a ztráty sebekontroly na porodním sále. Na rizikovém, až patologickém těhotenství se mohou podílet také faktory jako neúspěchy v předchozích graviditách, úmrtí dítěte v anamnéze, konfliktní vztahy s partnerem či rodinou, stres, nízká životní úroveň, užívání návykových látek, problémy v zaměstnání aj.

Mezi těhotenské komplikace, které mohou být způsobeny psychosomaticky, tedy na základě výše uvedených psychických faktorů, patří nadměrné těhotenské zvracení, samovolný potrat, předčasný porod, vysoký tlak, preeklampsie, nitroděložní opoždění růstu (IUGR) nebo rozkolísaná těhotenská cukrovka.

Jak k rizikovému těhotenství přistupovat?

Je především třeba se vědomě netrápit tím, že s vaším těhotenstvím něco není v pořádku. Podstatné je znát míru rizika a důvody, kvůli kterým bylo těhotenství za rizikové označeno, což se může stát hned na začátku těhotenství, ale také třeba až těsně před samotným porodem.

Rizikové těhotenství ve většině případů nevyžaduje hospitalizaci. Nezbytně nutné často není ani zůstávat doma v pracovní neschopnosti, protože to může ženu zbytečně izolovat od všedních problémů. Jak už bylo řečeno: rizika, která v sobě takto označené těhotenství nese, souvisejí především s tím, že je třeba průběh takové gravidity sledovat pečlivěji než "normální" těhotenství.