Screening srdce plodu

FECHO - fetální echokardiografie (vyšetření srdce)
Vyšetření srdce se provádí mezi 20. až 23. týdnem gravidity. V prvém trimestru jsme schopni za ideálních ultrazvukových podmínek hodnotit pouze strukturální základ srdce. Většinu srdečních vad jsme však schopni odhalit až ve druhém trimestru gravidity.

Hodnotí se srdeční osa, velikost srdce, jednotlivé srdeční oddíly, jejich velikost a proporce, síňové a komorové septum, výtokový trakt a srdeční frekvence. Provádí se dopplerometrické zobrazení srdečních dutin a výtokového traktu.

V případě zjištění srdeční vady je těhotná odeslána ke konziliárnímu specializovanému vyšetření k dětskému kardiologovi, který určí definitivní diagnosu a posoudí závažnost a možnost operability vady.