Screening vad u plodu

Druhý trimestr probíhá od 13. a 27. týdne gravidity. Ve druhém trimestru jsou již všechny struktury plodu vyvinuté. Orgány vyzrávají a začínají fungovat. Ve druhém trimestru je čas na podrobné vyšetření jednotlivých orgánů plodu. Toto vyšetření může přinést doplňující informace o možné chromozomální vadě plodu a na jejich základě je možné doporučit odběr plodové vody.

Ultrazvuk v druhém trimestru gravidity

Toto podrobné ultrazvukové vyšetření provádíme v 18. - 23. týdnu těhotenství. Cílem vyšetřeni je odhalit vrozené vývojové vady, které ještě nejsme schopni rozpoznat v prvním trimestru gravidity (především srdeční a rozštěpové vady). Posuzuje se eventuelní přítomnost ukazatelů chromozomálních vad a přítomnost některých vzácnějších strukturálních vad.

Hodnotí se opět celková morfologie plodu, podrobně se vyšetřuje celý plod, lebka, obličej, mozek, páteř a celá kostra, postavení končetin a prstů, srdce, plíce, vylučovací trakt, zažívací trakt, genitál, pupečníkové cévy, břišní stěna, placenta, množství plodové vody. Hodnotí se přítomnost eventuelních ukazatelů chromozomálních vad, které jsou odlišné od ukazatelů v prvém trimestru.

Co když je vyšetřením zjištěna vada plodu?

V případě zjištění abnormálního nálezu je s rodiči provedena genetická konzultace, kdy je podrobně vysvětlen konkrétní UZ nález, prognosa pro plod, možnosti řešení a je navržen další postup. Některé nálezy jsou indikací dalšímu doplňujícímu vyšetření (magnetická resonance, odběr krve matky), v některých případech je indikován odběr plodové vody, který umožní upřesnění prognózy zjištěné vady u plodu.