Základní informace

Novorozenecké oddělení Perinatologického Centra Zlín

Výhodou pracoviště prenatální diagnostiky je jeho umístění v budově porodnice. To umožňuje velmi těsnou spolupráci s porodníky i neonatology. Dále zajistí okamžitou výměnu informací, konzultace u lůžka těhotné ženy nebo novorozence, okamžité srovnání výsledků prenatálního a postnatálního vyšetření včetně analýzy a statistiky vrozených vývojových vad.

Perinatologické centrum KNTB a. s. ve Zlíně

Novorozenecké oddělení je spolu s gynekologicko-porodnickým oddělením součástí Perinatologického centra, které je v KNTB Zlín ustanoveno od roku 1997. Toto centrum koncentruje veškeré patologické stavy v graviditě i v novorozeneckém věku pro spádovou oblast Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí. Počtem porodů patří PC Zlín k největším pracovištím v ČR, v posledních 10 letech se zde rodí přibližně 2 400 až 2 800 novorozenců za rok. 

Součástí perinatologického centra je transportní služba pro novorozence ze spádových nemocnic, kteří vyžadují intenzivní neonatologickou péči. Novorozenec je transportován rychlou záchrannou službou v transportním inkubátoru s možností umělé plicní ventilace, s možností kyslíkové a infuzní terapie, v doprovodu zkušeného lékaře a sestry.